Leerlingen & Jeugdvervoer

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is georganiseerd vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Spelregels

Om het vervoer veilig uit te kunnen voeren, geldt een aantal spelregels. Ouders/verzorgers hebben deze per brief ontvangen en u kunt ze ook hier teruglezen.

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid van uw kind?
Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld door ziekte, dient u ons tijdig op de hoogte te brengen. Dit kan met het webportaal. Ook wanneer uw kind langere tijd geen gebruik maakt van het leerlingenvervoer (langdurige ziekte, tijdelijke verhuizing, etc.) dient u dit aan ons door te geven. Denkt u ook aan het tijdig beter melden van uw kind.

Telefonisch contact is ook mogelijk. Dit kan maandag t/m vrijdag van 06:30 uur – 18:00 uur op telefoonnummer 085-800 8022. Buiten deze tijden zijn wij telefonisch uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

Wanneer ontvang ik de inloggegevens?
Ouders / verzorgers van leerlingen ontvangen de instructie voor een login per brief.

NB. de ritplanning is uiterlijk een week voor aanvang van het nieuwe schooljaar op het webportaal in te zien

Maakt uw kind nog geen gebruik van leerlingenvervoer?
Uw eigen gemeente beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. De gemeente meldt uw kind aan bij ViaVé. Daarna nemen wij contact met u op.

Vragen en antwoorden

Hoe geef ik mijn kind op voor leerlingenvervoer?

U geeft uw kind voor leerlingenvervoer op bij uw eigen gemeente. De gemeente beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en meldt uw kind aan bij ViaVé. Daarna nemen wij contact met u op.

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid van uw kind?

Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld door ziekte, dient u ons tijdig op de hoogte te brengen. Dat geldt ook voor het weer beter melden van uw kind. Dit kan met de ViaVé Groepsvervoer App. Ook wanneer uw kind (b.v. wegens een langdurige ziekte, verhuizing e.d.) voor langere tijd geen gebruikmaakt van het leerlingenvervoer dient u dit aan ons door te geven.
U kunt dit ook telefonisch doorgeven van maandag t/m vrijdag van 06:30 uur tot 18:00 uur via telefoonnummer 085-800 8022. Buiten deze tijden zijn wij telefonisch uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

Wanneer ontvang ik de inloggegevens?

Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen de instructie voor een login per brief. De ritplanning is uiterlijk een week voor begin van het nieuwe schooljaar op het webportaal in te zien

Spelregels

Om het vervoer veilig uit te voeren gelden een aantal spelregels. Ouders/ verzorgers hebben deze per brief ontvangen en u kunt ze ook hier teruglezen.

Contact

Wilt u iets melden over de uitvoering van het vervoer, dat kunt u doen per:

Email: groepsvervoer@viave.nl

Telefoon: 085- 800 8022

(maandag t/m vrijdag van 06:30 – 18:00 uur). Buiten deze tijden zijn wij telefonisch uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

Klacht

Een klacht over het vervoer kunt u indienen bij het beheerbureau van Viavé.
Dit kan via:

Telefoon: 0525-688588 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).

Website: vul dit formulier in.

Brief: Antwoordnummer 272, 8070 VK Elburg.
T.a.v Beheerbureau Viavé

Persvragen

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling communivatie van de gemeente Elburg. Bereikbaar via 0525- 688 688

Klacht

Een klacht over het vervoer kunt u indienen bij het beheerbureau van ViaVé. Dat kan via:
Website: vul het klachtenformulier in
Telefonisch: via telefoonnummer 0525-688588. (Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).
Brief: Beheerbureau ViaVé, Antwoordnummer 272, 8070 VK Elburg

Contact

Wilt u iets doorgeven of iets melden over de uitvoering van het vervoer, dan kan dat per:
E-mail: groepsvervoer@viave.nl
Telefoon: 085 800 8022 (maandag t/m vrijdag van 06:30 uur tot 18:00 uur). Buiten deze tijden zijn wij telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
Persvragen
Voor persvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg (afdeling Communicatie) via telefoonnummer: 0525 – 688 688